Op 12 oktober 2017 is ons erelid Gerard Wevers overleden. Gerard was met een korte onderbreking actief lid van St. Gregorius van 1955 – 2005, Hij speelde altijd op bugel binnen het fanfare-orkest en moest daarmee in 2005 stoppen vanwege gezondheidsproblemen.
Gerard zat van 1964 tot 1974 in het bestuur van onze vereniging. Daarnaast zat hij in de jaren ’65, ’66 en ’67 in een commissie Zomerfeesten, georganiseerd door de muziekvereniging.

Ondanks zijn afnemende gezondheid de laatste jaren bleef Gerard samen met zijn echtgenote Rikie de concerten en andere festiviteiten die het fanfare-orkest en de hele vereniging organiseerden bezoeken en heeft hij nog jaren geholpen met de donateurscollectes.
Vanwege zijn lange trouwe lidmaatschap werd Gerard eind november 2007 benoemd tot erelid van St. Gregorius.

Gerard, bedankt voor alles wat je voor St. Gregorius gedaan hebt. Wij wensen Rikie en de kinderen heel veel sterkte om dit verlies te kunnen verwerken