Jan de Vries neemt na ruim 9 jaar afscheid als voorzitter van St. Gregorius en draagt voorzittershamer over aan Bart Monnink

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van muziekvereniging St. Gregorius Hertme heeft Jan de Vries afscheid genomen als voorzitter. Na ruim 9 jaren de muziekvereniging te hebben gediend, heeft Jan besloten zijn aflopende bestuurstermijn niet te verlengen. Jan werd in het voorjaar van 2015 tot voorzitter benoemd in een periode waarin de muziekvereniging bestuurlijk in zwaar weer zat. Met al zijn bestuurlijke ervaring en diplomatie heeft Jan de muziekvereniging in stabieler vaarwater geloodst en organisatorische rust gebracht. In al die jaren heeft Jan zich ingezet voor het belang van de muziekvereniging op de voor hem zo kenmerkende en verbindende manier. De muziekvereniging is Jan zeer erkentelijk voor alle inspanningen die Jan voor ‘zijn’ vereniging heeft verricht en namens bestuur en leden zijn hem diverse cadeaus overhandigd en viel hem een ruimhartig applaus ten deel. Met zijn koperen stemgeluid bedankte Jan de aanwezige leden die in ruime getale aanwezig waren om Jan te bedanken voor zijn voorzitterschap. Als opvolger van Jan de Vries is Bart Monnink benoemd tot voorzitter van de muziekvereniging. Tevens is Laurent Monnink benoemd tot bestuurslid. Zowel Bart als Laurent zijn sinds 2016 actief als lid van het VOB (verenigings onderdeel bestuur) van de fanfare en beide benoemingen werden eveneens met luid applaus begroet.