Zaterdag 4 november had de muziekvereniging St. Gregorius uit Hertme zijn lustrumfeest bij Jachtlust in Hertme. Op deze avond waren er naast de feestelijke activiteiten ook een serieus feestelijk moment waar de vereniging stil stond bij een aantal jubilarissen, totaal acht leden die een jubileum vierden. Carine Huiskes 12,5 jaar, Kim Haverkort-Rijgwaart, Chantal Demmer-Rijgwaart en Sandra Mekenkamp 25 jaar, Wilfried Olthof en Tonnie Homan 40 jaar en Gerard Boomkamp 50 jaar. Tot slot werd wel een hele bijzondere jubilaris in het zonnetje gezet. Johan Monnink is maar liefst 60 jaar lid van deze bloeiende vereniging, en heeft nog niet idee dat hij daar mee moet stoppen.
Na een persoonlijk woordje van de voorzitter Jan de Vries, kregen alle leden een speldje van de Nationale muziekbond KNMO opgespeld en ontvingen zij de daarbij behorende oorkonde.
De muziekvereniging St. Gregorius is net als zo veel andere verenigingen trots op zoveel leden die langdurig met veel plezier lid zijn van de muziekvereniging. Met elkaar werd er nog een lekker feestje gevierd..