Het concept Orkest in de klas vindt een warm onthaal op basisschool St. Aegidius Hertme. Leerlingen, leraren en ouders zijn zo enthousiast dat aan een vervolg voor het volgende schooljaar wordt gewerkt. De Muziekschool Borne participeert door de muziekinstrumenten in bruikleen te geven. Alle jongens en meisjes van de basisschool musiceren dat het een lieve lust is. Er wordt een uur per week gezongen, gedanst, getrommeld, en ze bespelen blokfluiten, trompetten en saxofoons. En dat alles onder professionele leiding van de docenten Bert Sleumer, Wilbert Sleumer en Gerrit Kelder.
Woensdag 22 mei ontvingen de jeugdige muzikantjes de fanfare om de ingestudeerde muziekstukken met het orkest door te nemen met de bedoeling deze gezamenlijk uit te voeren op de feestelijke eindpresentatie in het Openluchttheater. Op woensdag 19 juni zal er weer gezamenlijk geoefend worden.
De leerlingen nodigen u uit voor een feestelijke eindpresentatie op vrijdag 21 juni in het Openluchttheater Hertme, waar naast het orkest ook de Bigband van de muziekschool Borne en de Jeugdslagwerkgroep van St. Gregorius zullen optreden. Deze presentatie begint om 18.00 uur. Trots willen zij u laten horen hoe muzikaal ze zijn!